VB tippjáték: részvételi feltételek

Kategória: 'Event leírások / ismertetők', témanyitó: Ðiαмσиd, témanyitás ideje: 4.6.14.

Kedves Fórum-Olvasónk!

Abban az esetben, ha aktívan részt szeretnél venni a fórum életében és szeretnél kérdezni a játékkal kapcsolatban, vagy beszélgetni szeretnél játékostársaiddal, be kell jelentkezz a játékba, majd onnan a fórumba. Ha még nincs felhasználói fiókod a játékban, akkor készítened kell egy új regisztrációt. „A játékhoz“
Téma állapota:
Nem lehet további válaszokat küldeni.
 1. Ðiαмσиd

  Ðiαмσиd Fórumelemző

  A Bigpoint Sàrl and Co, SCS („Bigpoint”) a http://www.kicktipp.com/darkorbit/ internet címen ingyenes VB-tippjátékot hirdet a „DarkOrbit” játék játékosai és a fórum tagjai számára, amelynek keretei között egy ingyenes nyereményjátékra is sor kerül. A VB-tippjáték és nyereményjáték menetére és a részvételre az alábbi szabályok érvényesek.

  1. § A nyereményjátékban való részvétel

  (1) A nyereményjáték rendezéséért és kivitelezéséért a Bigpoint felelős. A játékban megszerezhető díjakat kizárólag a Bigpoint bocsátja rendelkezésre.

  A nyereményre való igényt peres úton nem lehet érvényesíteni.

  (2) Egy játékos automatikusan a nyereményjáték résztvevőjének minősül, ha 2014. május 29. és 2014. július 13. között („részvételi időszak”) a kicktipp GmbH honlapján (http:// www.kicktipp.com/darkorbit/) egyszeri alkalommal regisztrál a tippjátékban való részvételre, és a létrehozott felhasználói fiókkal („tippjáték felhasználói fiók”) részt vesz a tippjátékban.
  A részvétel ingyenes és független a Bigpoint vagy szerződött partnerei termékeinek megvásárlásától. A résztvevőkre a http://www.kicktipp.com/darkorbit/spielregeln oldalon található szabályok vonatkoznak („játékszabályok”). A nyereményjátékban csak ezen részvételi feltételek és a játékszabályok elfogadásával lehet részt venni.

  (3) A játék során a következő nyereményeket sorsoljuk ki:

  A tippjáték 1.-50. helyét megszerző játékosok a DarkOrbit játékon belüli felhasználói fiókjukban, a tippjátékba való regisztráció során megadott UserID-vel („felhasználói fiók”) a „játékvezető” címet szerzik meg.

  Az 1.-25. helyen végzett résztvevők emellett a három, Goliath hajókhoz járó futball- hajódesign közül is választhatnak egyet, ha pedig az említett három hajódesign már megtalálható az érintett résztvevő felhasználói fiókjában, akkor a DarkOrbit üzletből másik, azonos értékű hajódesignt választhat.

  A tippjátékban 1.-15. helyet szerzett résztvevők a fentiek mellé egy limitált kiadású, Referee-Bot mintájú DarkOrbit pólót is kapnak.

  Ezen kívül a tippjáték minden olyan résztvevője, aki minden leadandó tippet a részvételi időszakon belül, megfelelő módon leadott, egy sorsoláson vesz részt, ahol közülük tíz résztvevő számára limitált kiadású DarkOrbit Referee-Bot pólót sorsolunk ki.

  2. § Jogosultság a nyereményjátékban való részvételre

  (1) A részvételre minden nagykorú, képességei teljes birtokában lévő személy jogosult, aki a DarkOrbit játékban és a fórumban is érvényes UserID-vel és megerősített e-mail címmel regisztrált. Kiskorú, korlátozott cselekvőképességű vagy szerződéskötési képességgel nem rendelkező személy a játékban való részvételre csak a törvényes képviselője beleegyezésével jogosult. A nyereményjátékban csak egyes személyek vehetnek részt, fogadóközösségek nem.

  (2) A nyereményjátékban való részvételhez kötelező a DarkOrbit játékban regisztrált felhasználói fiók és a hozzá tartozó, megerősített e-mail cím megadása.

  (3) A nyereményjátékban való részvételhez továbbá minden személyes és a felhasználói fiókhoz tartozó adatnak (vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím és UserID) feltétlenül meg kell felelnie a valóságnak, és az adatokat a nyeremények kiosztásához maradéktalanul szükséges megadni.

  (4) A nyereményjátékban való részvételre nem jogosultak, és ezért abból kizárásra kerülnek az USA alábbi államaiban tartózkodó játékosok: Arkansas, Arizona, Connecticut, Florida, Delaware, Indiana, Iowa, Illinois, Louisiana, Maryland, Montana, Nebraska, Dél-Dakota, Dél- Karolina, Tennessee és Vermont.

  (5) A tippjátékban és nyereményjátékban legfeljebb 10.000 játékos vehet részt, vagyis legfeljebb 10.000 tippjáték felhasználói fiók regisztrációjára van lehetőség.

  3. § A nyereményjátékból való kizárás

  (1) A Bigpoint dolgozói és családtagjaik nem vehetnek részt a nyereményjátékban, és a kiosztott nyereményekből sem részesülhetnek.

  (2) A nyereményjátékban szigorúan tilos a részvétel azok számára, akik a játék ACP-hez hozzáférési jogokkal rendelkeznek, vagy hozzáférési, illetve betekintési joggal bírnak a játék menetébe.

  (3) A részvételi feltételeket megsértő, vagy meg nem engedett segédeszközöket vagy manipulatív eszközöket alkalmazó résztvevők esetében a Bigpoint fenntartja a jogot, hogy az érintett résztvevőt kizárja a játékból, esetleges nyereményét visszakövetelje, és attól megfossza.

  (4) A játékban való részvételből továbbá kizárható minden olyan résztvevő, aki a személyét és/vagy felhasználói fiókját illetően hamis adatokat szolgáltat.

  (5) Amennyiben egy kizárt résztvevő a játékban mégis részt vesz, és részvételével nyereményre feljogosító helyezést szerez, a helyezését a nyeremények kiosztásánál nem vesszük figyelembe, az őt illető nyereményt pedig az utána következő helyezést elérő játékos részére írjuk jóvá. A helyezési sorban a kizárt játékos után következő résztvevő a kizárt résztvevő helyezését is átveszi, és így tovább minden résztvevőre nézve (Pl.: ha egy DarkOrbit community manager a tippjátékban 24. helyet ér el, a helyezését a nyeremények kiosztásánál nem vesszük figyelembe, viszont az eredetileg 25. helyet megszerzett játékos a 24., a 26. helyet szerzett játékos a 25. helyre kerül, és így tovább).


  4. § A verseny kivitelezése és lebonyolítása

  (1) A tippjáték felhasználói fiók létrehozásakor minden résztvevő számára nyitunk egy pontszámlát, amelyen a részvételi feltételek és a játékszabályok alapján nyilvántartjuk a játék állását. A játékban való részvétellel a játékos pontokat szerezhet, amelyeket a pontszámlán írunk jóvá. (A jóváírt pontok száma a játékszabályoktól függ). A megszerzett pontok a játékosok által harmadik félre, pl. egy másik játékosra nem átruházhatók.

  (2) Az 1.-50., 1.-25. és 1.-15. helyekért szerezhető díjak nyertesei a részvételi időszak vége után a pontszámla vagy (ha szükséges) a 3. § 5. bekezdése alapján kerülnek kiválasztásra. Ha az összpontszám alapján az állás döntetlen, a napi győzelmek („győzelem”) száma elsőbbséget élvez a döntés során a tippelő helyezésével szemben. Ha a döntetlen a napi győzelmek esetén is fennáll, a győztest egy számítógép véletlenszerűen választja ki. A pontszerzés szempontjából lényeges játék-, tippleadási és pontozási szabályok leírása a játékszabályokban található. A nyertes kiválasztásánál csak a teljes és a valóságnak megfelelő adatokkal szereplő résztvevők vehetők figyelembe! A tippjáték azon résztvevői számára, akik a részvételi időszakban minden szükséges tippet leadtak, a nyereményeket számítógép választja ki véletlenszerűen.

  (3) A díjak a részvételi időszak végétől számított tíz napon belül kerülnek a Bigpointon keresztül kiszállításra a nyertesek által megadott címre, illetve a résztvevő tippjáték felhasználói fiókján történő jóváírásra.

  Külföldre történő szállítás esetén az esetlegesen felmerülő vám-, illetve plusz szállítási költségeket a nyertes viseli. Amennyiben a nyeremény szállítása a nyertes hatáskörébe tartozó okokból sikertelen, az ismételt kiszállítás költsége a nyertest terheli. Ha a nyeremény sikeres kézbesítésére a nyertes felelősségébe tartozó okokból a nyeremény tényéről való értesítést követő négy hónapon belül nem kerülhet sor, a nyertes elveszíti a nyereményt, és annak cseréjére nincs lehetőség.

  (4) Résztvevőnként és háztartásonként csak egy nyeremény kerülhet kiosztásra. A Bigpoint fenntartja a jogot, hogy dupla vagy többszörös részvétel, vagy erre utaló jelek, pl. tömeges beküldés esetén az érintett résztvevőt/résztvevőket kizárja a játékból.

  (5) A nyeremények készpénzre nem válthatók át. Amennyiben a Bigpoint nem képes a nyereményt a kiválasztott kivitelben (pl. színben) a nyertes rendelkezésére bocsátani, azt azonos értékű helyettesítő ajándékkal vagy utalvánnyal pótolja, amely egy alkalommal váltható be. A nyereményre vagy esetleges helyettesítőjére való jogosultság másra nem ruházható át.

  (6) Az esetleges panaszokat a nyereményjáték ideje alatt a panasz okának ismertté válásától számított 14 napon belül írásban lehet a Bigpoint tudomására hozni. A telefonon vagy késve bejelentett panaszok feldolgozására nincs mód.

  (7) A nyeremények üzemeltetési, karbantartási, következményes és egyéb többletköltségeit a nyertes állja.

  5. § A nyereményjáték váratlan lezárása

  A Bigpoint fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor, előzetes értesítés nélkül félbeszakítsa vagy befejezze. Ezzel a lehetőséggel a Bigpoint elsősorban akkor kénytelen élni, ha arra technikai okok (pl. a számítógépes rendszerben található vírusok, manipuláció, illetve a hardver vagy szoftver meghibásodása) kényszerítik, vagy ha jogi szempontból a játék megfelelő lefolyása nem biztosítható. Amennyiben a nyereményjáték ilyen természetű
  megszakítására egy résztvevő viselkedéséből kifolyólag kerül sor, a Bigpoint követelheti az adott résztvevőtől az így okozott károk megtérítését.

  6. § Adatvédelem

  (1) Egy nyereményjátékban való részvételhez elengedhetetlen a regisztráció. A résztvevők nem támaszthatnak jogot a nyereményjátékban való részvételre. A regisztrációval a résztvevő kifejezetten beleegyezik, hogy a Bigpoint az ehhez szükséges adatait a nyereményjáték időtartama alatt, annak lezárásáig tárolja. A résztvevőnek mindenkor jogában áll az adatai tárolásához adott beleegyezését visszavonni és ezzel megszüntetni, és ezáltal a nyereményjátékban való részvételtől visszalépni.

  (2) A Bigpoint a résztvevők regisztrált adatainak kezelésében kötelezettséget vállal az adatvédelmi szabályok betartására, és különösen az adatok bizalmas kezelésére.

  7. § Felelősség

  (1) A Bigpoint a nyeremények kiosztásában minden kötelezettségtől mentesül. A jogi és/vagy tárgyi hiányosságokért nem vállal felelősséget.

  (2) A Bigpoint nem felel azokért a károkért, amelyek az adatközlés során fellépő hibákból, késedelemből vagy annak akadályozottságából fakadnak, illetve a műszaki berendezések vagy szolgáltatások zavarának, a nem megfelelő tartalomnak, adatok törlésének vagy elvesztésének, vírusoknak, vagy egyéb a nyereményjáték lebonyolítása során esetleg fellépő zavaroknak a következményei, hacsak az adott kár keletkezése során a Bigpoint (illetve a Bigpoint valamely szerve, munkatársa vagy végrehajtó szerve) el nem marasztalható szándékosan okozott vagy súlyos gondatlanságból okozott kár miatt. Ezzel szemben a
  Bigpoint teljes terjedelemben vállal felelősséget a garanciákért és azokért a károkért, amelyek az olyan szerződési kötelezettségek megsértéséből származnak, amelyek a szerződés rendeltetésszerű végrehajtását lehetővé teszik, valamint az élet, testi épség és egészség veszélyeztetéséből eredő károkért.

  (3) A 3. § értelmében kizárt résztvevőkért vagy velük szemben a Bigpoint nem vállal felelősséget.

  (4) Amennyiben szándékosság vagy súlyos gondatlanság nem áll fenn, technikai hibákért, amelyek az elérhetőség zavarát, késedelmet vagy a kapcsolat megszakadását okozzák, illetve a játékban zavarhoz vezetnek, a Bigpoint nem vállal felelősséget.


  8. § Egyéb rendelkezések

  (1) Jogi út kizárva.

  (2) A jelen részvételi feltételeket, valamint a résztvevő és a Bigpoint között fennálló jogviszonyt illető kérdések tekintetében kizárólag a luxemburgi jog rendelkezései az irányadók.

  (3) Amennyiben a részvételi feltételek egyes rendelkezései érvényüket vesztik, a részvételi feltételek egyéb részei változatlanul érvényesek maradnak.

  (4) A jelen részvételi feltételek módosításai és kiegészítései csak írásos formában érvényesek.

  (5) A jelen részvételi feltételeket a Bigpointnak bármikor, külön értesítés nélkül jogában áll megváltoztatni.
   
  stefy87 kedveli ezt.
Téma állapota:
Nem lehet további válaszokat küldeni.